Nyheter

Her kommer viktig og oppdatert informasjon for legekontoret.

Legekontoret

Oversikt Sommerferie

Nedenunder finner du en oversikt om når fastlegene har sommerferie.


Anne Aronsson: uke 20 – 24(15 mai – 12 mai), Uke 27 – 31(01 juli – 31 juli).

Dan Erik Aronsson: uke 19(08 mai – 14 mai), uke 31 – 35(01 august – 31 august).

Jasmina Jovanovic(vikar for dr. Bakken): uke 26 – 27(26 juni – 09 juli), uke 32 (07 august – 13 august).