Nyheter

Her kommer viktig og oppdatert informasjon for legekontoret.

Legekontoret

Oversikt over ferie Sommer 2022

Nedenunder finner du en oversikt over ukene legene på kontoret har ferie.

Anne Aronsson: uke 25, 27, 28, 29 og 30

Dan Erik Aronsson: uke 26, 32, 33, 34 og 35

Diego Canales Del Pozo: uke 29, 30, 31 og 32