Nyheter

Her kommer viktig og oppdatert informasjon for legekontoret.

Legekontoret

FHI Korona vaksine dose 4

Vaksinasjon av dose 4 vil ikke administreres ved legekontoret.

Ta kontakt med kommunen, trykk på linken under:

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/koronavaksine-i-stavanger/#20041

Her kan du se informasjon fra FHI vedrørende vaksinasjon av dose 4 for koronavaksinering.

Klikk på klinken

https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

Går du på noen av disse medikamentene (klikk på link under) så kan du ta kontakt med stavanger kommune.

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_220921.pdf