Nyheter

Ny lege fra september 2020 er Dan Erik Aronsson. Han har overtatt hjemmel og pasientliste etter Olav Thorsen, som fortsetter som vikar ved behov. 


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening